Kultúra a šport

Kultúrny život v obci je pomerne bohatý (vzhľadom na veľkosť obce), počas roka sa tu koná viacero kultúrno-spoločenských podujatí. Začiatkom roka sa organizuje detský karneval spojený s fašiangovým sprievodom a zábavou a tiež zimné športové hry. Koncom apríla je to stavanie mája, v júni jánske ohne, v auguste výstup na Panošinú (v organizácii Klubu slovenských turistov v Lipovci) a kladenie vencov pri príležitosti SNP. V septembri sa organizujú dni obce, počas jesene posedenie pri príležitosti úcty k starším, halloween alebo červené maky, v decembri je to oslava príchodu Mikuláša, Zemianska kapustnica (súťaž) a silvestrovská zábava.

Z hľadiska fungovania rôznych kultúrno-spoločenských telies pôsobí v obci ochotnícky divadelný súbor Za Váhom, ktorý je pomerne aktívny a ktorý pripravuje rôzne divadelné predstavenia. Zároveň tu pôsobia viaceré občianske a sociálne organizácie, v rámci ktorých môžu miestni obyvatelia pôsobiť – napr. Zväz zdravotne postihnutých alebo Zväz protifašistických bojovníkov.

Z hľadiska infraštruktúry kultúrnych zariadení má obec vybudovaný kultúrny dom, ktorý sa nachádza neďaleko obecného úradu. Táto budova si však vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V Lipovci je zriadená aj obecná knižnica.

Pre potreby športového vyžitia obyvateľov je v obci prístupných viacero športovísk, nachádzajúcich sa v športovom areáli na ulici Pod kanálom. Vybudované je tu futbalové ihrisko s krytou tribúnou, šatňami a sociálnymi zariadeniami, vedľa neho je multifunkčné ihrisko s osvetlením a tiež ihrisko na cvičenie (tzv. workout). Multifunkčné ihrisko /MI/ a exteriérové fitness Lipovec: priestor, kde vznikajú priateľstvá, rozvíja sa talent a rodia sa prvé víťazstvá. Nachádza sa v obci Lipovec, v časti Pod Kanálom, pri futbalovom ihrisku. Ide o viacúčelové ihrisko s oplotením a mantinelmi pre loptové hry, ktoré bolo slávnostne otvorené dňa 10.11.2021. Slúži  najmä pre športovú, zábavnú, rekreačnú činnosť obyvateľov, ale aj príležitostných návštevníkov obce Lipovec. Tieto činnosti vykonávajú užívatelia MI výhradne na vlastné riziko. Vlastníkom a prevádzkovateľom MI je obec Lipovec, IČO: 00316776. Zhotoviteľom bola spoločnosť SPORT SERVICE, s. r. o. Diaková. MI má rozmery 33×18 metrov. Na evidenciu a rezerváciu využívania MI slúži Webová stránka obce. Pokiaľ máte záujem o rezerváciu termínu či už pravidelne, alebo jednorázovo, neváhajte nás kontaktovať. Prednostne majú právo využívať v danom čase ihrisko tí, ktorí majú na stránke rezerváciu, na druhom mieste občania obce Lipovec a neskôr ostatní. Prenájom ihriska je bezplatná služba.

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu