VZN č. 4/2010: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec (zrušené)

Dátum zverejnenia: 22.06.2010

VZN č. 4/2010: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec (zrušené)