Zápisnica a prijaté uznesenia na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 30.11.2022

Dátum zverejnenia: 05.12.2022