Zápisnica a prijaté uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lipovec konaného dňa 1.2.2023

Dátum zverejnenia: 10.02.2023