Zápisnica a uznesenia prijaté na 15. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lipovec, ktoré sa konalo dňa 26.2.2024.

Dátum zverejnenia: 05.03.2024