Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec konaného dňa 31.03.2023

Dátum zverejnenia: 07.04.2023