Zápisnica a uznesenia z 9. riadneho zasadnutia OcZ Lipovec, zo dňa 18.11.2019

Dátum zverejnenia: 02.12.2019