Zverejnenie Zámeru prevodu majetku obce Lipovec podľa osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 10.09.2018