Územné rozhodnutie – verejná vyhláška

Dátum zverejnenia: 22.12.2023