Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2015 30.12.2015
Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Lipovec, na roky 2016-2018 29.12.2015
Zverejnenie zámeru na predaj hnuteľného majetku 29.12.2015
Viacročný rozpočet obce Lipovec na roky 2016-2018 17.12.2015
VZN č.6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 15.12.2015
Uznesenia 13. zasadnutia OcZ 90-103/2015 zo dňa 25.11.2015 07.12.2015
Výzva na doplnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou 03.12.2015
VZN č. 5/2015 o podmienkach parkovania a odstavenia vozidiel v obci Lipovec 30.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lipovec na I. polrok 2016 27.11.2015
Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Lipovec 26.11.2015
Oznámenie o uložení písomnosti - Tréger Dušan 17.11.2015
Uznesenia 12. zasadnutia OcZ 86-89/2015 zo dňa 4.11.2015 12.11.2015
Uznesenia 11. zasadnutia OcZ 78-85/2015 zo dňa 28.10.2015 05.11.2015
Návrh VZN o parkovaní vozidiel v obci Lipovec 02.11.2015
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 06.10.2015
Správa auditora za rok 2014 02.10.2015
Výročná správa obce Lipovec za rok 2014 02.10.2015
Dohoda o finančnej náhrade na užívanie pozemkov 02.10.2015
Uznesenia 10. zasadnutia OcZ 74-77/2015 zo dňa 23.9.2015 30.09.2015
VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lipovec 15.09.2015
Uznesenia 9. zasadnutia OcZ 66-73/2015 zo dňa 26.8.2015 09.09.2015
Uznesenia 8. zasadnutia OcZ 64-65/2015 zo dňa 29.7.2015 13.08.2015
Uznesenia 7. zasadnutia OcZ 54-63/2015 zo dňa 24.6.2015 30.06.2015
Uznesenia 6. zasadnutia OcZ 48-53/2015 zo dňa 27.5.2015 10.06.2015

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie